INTEGRITETSPOLICY

För oss är det viktigt att du är trygg med vår behandling av dina personuppgifter.
Här kan du ta del av vår integritetspolicy och du kan alltid kontakta oss vid frågor, på cemil-servet@hotmail.com

VAD HAR VI FÖR INTEGRITETSPOLICY?

Denna integritetspolicy sammanställer hur vi, Skåne Pizzeria hanterar personuppgifter. Personuppgifter behandlas i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).
Alla våra medarbetare är informerade om vår policy.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är allt som kan kopplas till en fysisk person, exempelvis namn, telefonnummer och information som framkommer vid till exempel en bokning hos oss. Vi samlar in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du bokar hos oss, beställer mat på vår hemsida eller vid köp av presentkort. Insamling av uppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna ge service och optimera din upplevelse eller köp hos oss.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Personuppgiftsansvarig tillhandahåller personuppgifterna och bestämmer hur dessa hanteras. Skåne Pizzeria är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Externa parter är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som samlas in från deras register, såsom betalningsformulär skapad av extern betalleverantör och olika plattformar för recensioner.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSBITRÄDE?

Personuppgiftsbiträden tar del av personuppgifter som tredje part. Det finns tjänster som kräver att leverantörer till oss kommer åt personuppgifter för att möjliggöra arbetet. Främst berör det IT-lösningar för ett välfungerande bokningssystem, beställningssystem och kommunikation. Dessa parter är personuppgiftsbiträden och för ökad skyddsnivå på data ingår Gourmet Thai personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden.

HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Former av personuppgiftsbehandling är bland annat insamling, lagring och radering av personuppgifter. Åtgärder och ändamålet för behandling av personuppgifter i mer detalj följer nedan:

ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER FÖR BOKNINGAR/BESTÄLLNINGAR?

När du beställer mat eller bokar ett bord med oss kommer vi att lagra dina uppgifter, detta krävs för att fullfölja vårt åtagande som vi har gentemot dig. När du gör en matbeställning via vårt beställningssystem online eller reserverar ett bord via vårt bokningssystem ingår vi ett avtal vilket berättigar behandling av personuppgifter för vår administration. Det som berörs är namn, telefonnummer, matpreferenser, e-postadress och annan relevant information i samband med beställning/bokning/besök. Uppgifterna lämnas av dig vid bokningstillfället eller senare kontakt.

ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER FÖR KOMMUNIKATION?

Ja, bland annat för att kunna hantera våra beställningar, bokningar och övriga tjänster vi erbjuder.

ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTERNA FÖR MARKNADSFÖRING?

Nej, vi använder ej personuppgifterna för varken marknadsföring eller nyhetsbrev.

VAD INNEBÄR POLICYN FÖR DIG?

Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt. Det vi har registrerat har du själv alltid rätt att ta del av vid förfrågan och ditt önskemål att radera dina personuppgifter tillmötesgår vi alltid om inte annan tillämplig lag kräver annat. Vi vidarebefordrar inte uppgifter till tredje part om inte det finns lagkrav till grund. Vi värnar om din integritet och skyddar dina uppgifter i enlighet med Datainspektionens riktlinjer och GDPR.

KONTAKT

Om du har några frågor kan du kontakta oss via e-post cemil-servet@hotmail.com.